De Migraine Zakelijk

 Eerst de cijfers:

  • Volgens een schatting van De Nederlandsche Bank zijn migrainepatiënten jaarlijks zo’n 6,5 dagen afwezig op het werk omwille van hun aandoening. De totale kostenpost voor werkgevers bedraagt een slordige 1,7 miljard euro per jaar!

‘Mensen worden ontslagen, contracten niet verlengd als gevolg van migraine’,

 ‘Of mensen komen vreselijk in de problemen op hun werk door hun hoofdpijn en het ziekteverzuim als gevolg daarvan.

Wat doet een Migraine Coach?

  • Educatie managers (weinig begrip voor migraine ivm onwetendheid)
  • Dialoog werknemer/ manager: wat kan wel en wat kan niet?
  • Coaching werknemer m.b.t. migraine: waar is er winst te behalen? Wat kan de werknemer zelf veranderen/ verbeteren?
  • Coaching managers m.b.t. ziekteverzuim algemeen en migraine in bijzonder

Wat is het stappenplan in de coaching?

  1. Inventarisatie migraine
  2. Inventarisatie werksituatie
  3. Presentatie management
  4. Hulpvraag formuleren
  5. Afspraken maken m.b.t. inhoud coaching

Door mij als migraine coach in te schakelen heeft u iemand die ervaringsdeskundige is op het gebied van migraine en op het gebied van leidinggeven en ziekteverzuim. Ik kan samen met u als organisatie bijdragen in de medewerkerstevredenheid en in het effectief omgaan met ziekteverzuim.