De combinatie van werk en migraine blijft onderwerp van gesprek. Het blad Hoofdzaken van de Nederlandse Hoofdpijnvereniging publiceerde begin dit jaar een onderzoek naar migraine en werk.

Doel van het onderzoek was of minder werken invloed zou kunnen hebben op migraine en zo ja welke dan? Uit dit onderzoek is gebleken, dat minder werken geen invloed heeft op migraine.

Al enige tijd zijn veel organisaties aan het onderzoeken of Het Nieuwe Werken medewerkers tevredener maakt en of er anders met tijd en samenwerking kan worden omgegaan. Zou dit ook voor migraine gelden? Zou het zo kunnen zijn, dat het indelen van je eigen tijd en werk en een andere manier van leidinggeven invloed heeft op migraine?

” Het Nieuwe Werken is de katalysator van een stille revolutie. Het is een verzamelnaam van diverse manieren van slimmer, efficiënter en effectiever werken, gebruik maken van nieuwe technologieën; experimenteren met nieuwe vormen van samenwerking( Scrum/ Agile), maar ook nieuwe manieren van leidinggeven; minder hiërarchie; meer eigen verantwoordelijkheid; meer delegeren en meer overlaten aan eigen creativiteit en oplossingsgerichtheid”.

Als mens wil je graag autonoom zijn en wil je graag zelf bepalen hoe je je werk indeelt. Gelukkig zien veel organisaties dit in en wordt er in steeds meer verschillende vormen samen gewerkt en leidinggegeven. Als je je eigen tijden in mag delen wat doet dat met het ziekteverzuim? Wat zou dat voor iemand met migraine kunnen betekenen?