Migraine en depressie

Migraine en depressie: genetische gevoeligheid?

Uit onderzoek is gebleken dat migraine vaak samen voorkomt met depressieve of angstklachten. Patiënten met migraine hebben een 2-6 keer hogere kans op een depressie dan mensen zonder migraine. Patiënten met een depressie hebben een 3-4 keer hogere kans op migraine dan mensen zonder een depressie. Dit betekent dat er mogelijk sprake is van een genetische gevoeligheid voor beide aandoeningen.

Het is voor ons erg belangrijk te weten in welke mate dergelijke klachten bestaan bij de migrainepatiënten binnen het LUMINA onderzoek, zodat we een beter beeld krijgen van de mogelijke relatie tussen de aandoeningen migraine en depressie. Ook is het van belang voor ons erfelijkheidsonderzoek omdat migraine en depressie mogelijk worden veroorzaakt door dezelfde erfelijke factoren.

Klik hier voor informatie over ons onderzoek naar stemmingsklachten.